Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà thông báo tuyển dụng

08-11-2019 | 17:28 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí nhân sự làm việc tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau: