Giấy kiểm tra cấp 2

Giá: 3.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 4913
Mô tả sản phẩm Giấy kiểm tra dành cho học sinh THCS & THPT

Dòng kẻ ngang
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 90%ISO
Đóng gói 7 tờ đôi/tập - 10 tập/túi - 500 túi/thùng;
Sản phẩm cùng loại