Giấy kiểm tra ôly

Giá: 12.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 4919
Mô tả sản phẩm Giấy kiểm tra cấp 1 dành cho học sinh tiểu học

Dòng kẻ 4 ô ly (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 15 tờ đôi/tập – 100 túi/thùng;
Sản phẩm cùng loại