Sổ Subject B5

Giá: 26.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 4536
Dòng sổ Sổ bìa bồi
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 300 trang cả bìa
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 84%ISO
Công nghệ sản xuất Bìa bồi – may gáy
Đóng gói 5 quyển/lốc - 30 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại