Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2016

18-04-2016 | 09:39 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2016

Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau: 

-  Cộng tác viên bán hàng - Phòng Dịch vụ bán lẻ

 Cộng tác viên bán hàng - Phòng Kinh doanh