Thông tin tuyển dụng tháng 1/2021

06-01-2021 | 13:30 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí nhân sự cụ thể như sau: