Thông tin tuyển dụng cộng tác viên bán hàng tại Hà Nội

20-04-2017 | 13:57 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển các vị trí cộng tác viên bán hàng tại Hà Nội