Thông tin tuyển dụng T11/2016

06-11-2016 | 10:50 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:

1.  Phó Phòng Tổ chức hành chính: số lượng 01 người

2. Phó Phòng Marketing: số lượng 01 người

3. Nhân viên Phát triển sản phẩm: số lượng 01 người

4. Kỹ sư cơ khí: số lượng 02 người

5. Kỹ sư Công nghệ in: số lượng 02 người

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm