Thông tin tuyển dụng T10/2018

11-10-2018 | 13:37 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí sau: