Thông tin tuyển dụng T3/2017

21-03-2017 | 10:51 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:

1. Phó phòng Marketing: số lượng 01 người

2. Nhân viên phát triển sản phẩm: số lượng 01 người

Xem chi tiết trong file đính kèm