Thông tin tuyển dụng T6/2019

21-06-2019 | 17:49 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển nhân sự như sau: