Thông tin tuyển dụng T7/2018

19-07-2018 | 10:57 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí sau: