Thông tin tuyển dụng T9/2017

15-09-2017 | 08:57 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí sau: