Thông báo tuyển dụng tháng 6 năm 2016

15-06-2016 | 16:32 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:

1.  Kỹ sư ngành Chế tạo máy: số lượng 02 người

2. Kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật Công nghệ: số lượng 02 người

3. Kỹ thuật viên ngành Kim Loại, Lắp ráp, Giấy vở:  số lượng 06 người

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm