Thông tin tuyển dụng tháng 7/2017

05-07-2017 | 16:32 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí sau.

- Cộng tác viên bán hàng tại Hà Nội: 10 người

- Công nhân lao động phổ thông: 20 người

- Kỹ thuật viên: 05 người

Xem chi tiết trong file đính kèm