Vở tập tô chữ tập 2

Giá: 12.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 7149
Mô tả sản phẩm Vở tập tô chữ theo mẫu chữ chuẩn của Bộ GD&ĐT

Sản phẩm dành cho học sinh mẫu giáo lớn và lớp 1 tập viết chữ
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại