Vở Bistro

Giá: 21.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0740
Dòng kẻ 4 ô ly ngang (2 mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 50 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại