Vở chép nhạc

Giá: 5.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0503
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 32 trang không kể bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90%ISO
Đóng gói 20 quyển/lốc - 240 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại