Vở Class Bamby

Giá: 5.500 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0405
Dòng kẻ 5 ô ly dấu dòng (2 * 2) mm
Số trang 96 trang cả bìa
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 84%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại