Vở Class Bistro

Giá: 15.500 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0403
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 80 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại