Vở Class Joyful

Giá: 8.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0423
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 96 trang cả bìa
Dòng kẻ 4 ô ly 2 * 2 (mm)
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 160 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại