Vở Class Misa

Giá: 7.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0398
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 96 trang cả bìa
Định lượng 60g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại