Vở Class Paper Color

Giá: 5.600 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0425
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 96 trang cả bìa
Dòng kẻ 4 ô ly ngang 2 (mm)
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại