Vở Pupil Music

Giá: 21.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1064
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 300 trang
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 82 %ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 50 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại