Vở South Star Quê hương

Giá: 15.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0742
Dòng kẻ 4 ô ly ngang (2 * 2) mm
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 80 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại