Vở Sao Mai hướng nghiệp

Giá: 11.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1681
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 56g/m²
Độ trắng 76 - 78%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 80 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại