Vở Sao Mai Sắc Màu

Giá: 4.700 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1634
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 72 trang cả bìa
Định lượng 55g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại