Vở School Ami

Giá: 14.500 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0515
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Số trang 80 trang không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 100 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại