Vở School Justice League

Giá: 13.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0579
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 80 trang không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 100 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại