Vở School Kaka

Giá: 8.700 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0521
Dòng kẻ 5 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Số trang 80 trang không kể bìa
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại