Vở School Kem

Giá: 9.300 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0532
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 48 trang không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 160 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại