Vở School Tropical Holiday

Giá: 10.300 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0561
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Số trang 48 trang không kể bìa
Định lượng 110g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại