Vở Sao Mai Sneaker

Giá: 5.400 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1683
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 72 trang
Định lượng 55g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại