Vở Sneaker

Giá: 8.700 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1684
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 120 trang
Định lượng 55g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại