Vở South Star Cupcake

Giá: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Mã số 0748
Dòng kẻ 4 ô ly 2 * 2 (mm)
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 50 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại