Vở South Star Monokuroo Boo

Giá: 19.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0737
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước 175*250 (±2mm)
Số trang 300 trang cả bìa
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 84%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 50 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại