Vở Study Môn học

Giá: 13.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1394
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 120 trang cả bìa
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 92%ISO
Đóng gói 8 quyển/lốc - 80 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại