Vở Study YOLO

Giá: 9.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1405
Kích thước 175*250 (±2mm)
Số trang 72 trang cả bìa
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại