Vở Study YOLO

Giá: 13.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 1406
Kích thước 175*250 (±2mm)
Số trang 120 trang cả bìa
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 80 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại