Vở tập tô chữ Quyển 2

Giá: 10.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 7113
Mô tả sản phẩm Vở tập tô chữ theo chuẩn Bộ GD&ĐT

Dành cho học sinh mẫu giáo lớn và lớp 1
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại