Vở Trạng nguyên lịch sử

Giá: 7.700 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0562
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Số trang 48 trang không kể bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại