Vở tập tô chữ tập 2

Giá: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Mã số 7149
Mô tả sản phẩm Vở tập tô chữ theo mẫu chữ chuẩn của Bộ GD&ĐT

Sản phẩm dành cho học sinh mẫu giáo lớn và lớp 1 tập viết chữ
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại

 • Tô chữ cùng Sam - Tô chữ hoa (Phần 2) - Quyển 5
  Tô chữ cùng Sam - Tô chữ hoa (Phần 2) - Quyển 5

  Giá: Liên hệ

 • Tô chữ cùng Sam - Tô chữ hoa (Phần 1) - Quyển 4
  Tô chữ cùng Sam - Tô chữ hoa (Phần 1) - Quyển 4

  Giá: Liên hệ

 • Tô chữ cùng Sam - Tô chữ thường (Phần 2) - Quyển 3
  Tô chữ cùng Sam - Tô chữ thường (Phần 2) - Quyển 3

  Giá: Liên hệ

 • Tô chữ cùng Sam - Tô chữ thường (Phần 1) - Quyển 2
  Tô chữ cùng Sam - Tô chữ thường (Phần 1) - Quyển 2

  Giá: Liên hệ

 • Tô chữ cùng Sam - Tô nét cơ bản và chữ số - quyển 1
  Tô chữ cùng Sam - Tô nét cơ bản và chữ số - quyển 1

  Giá: Liên hệ